English Estonian
Avaldatud: 2023-08-29 12:09:23 CEST
Punktid Technologies
Börsiteade

Punktid Technologies AS-i juhtimiskohustusi täitvate isikute tehingud

Emitent: Punktid Technologies AS

Juriidilise isiku tunnus: 984500E7550C3812C398

Finantsinstrumendi liik: Aktsia

Tunnuskood: EE3100089160

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juhtimiskohustusi täitev isik / temaga lähedalt seotud isik

Nimi: Niid Holding OÜ

Positsioon: Punktid Technologies AS-i juhatuse liikme Hannes Niiduga seotud juriidiline isik

Tehingu liik: Müük

Koondmaht: 14 300

Koondhind: 0.89

Tehingu kuupäev: 2023-08-22 kuni 2023-08-25

Tehingu koht: First North Estonia

 

Kommentaar:

Niid Holding OÜ ei müü aktiivselt Punktid Technologies AS-i (Punktid) aktsiaid, küll aga on tulenevalt Punktide likviidsuse vajadusest pakkunud alates 20. juulist 2023 ostupoolele vastu müügitehinguid, kui need on mõistlikud. Pärast Punktide kommentaari seoses meedias avaldatud informatsiooniga (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b02e5bc014e31dd090c3bc4b0f5f81dd9&lang=et&src=listed) tekkis Punktide aktsiate ostmiseks märkimisväärne huvi. Aktsiate müügist saadud vahendid laenas Niid Holding OÜ Punktidele, kes suunas need täies mahus Punktid gruppi likviidsuse tõstmiseks. Ostuhuvi jätkudes ja likviidsuse vajaduse tekkimisel võib Niid Holding OÜ müüa täiendavaid Punktide aktsiaid.

 

Lisainfo:

Hannes Niid
Punktid Technologies AS-i juhatuse liige
E-mail: invest@punktid.com