Publicēts: 2020-11-30 15:00:48 CET
PATA Saldus
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "PATA Saldus " neauditēts 2020. gada 9 mēnešu finanšu pārskats

AS „PATA Saldus” 2020. gada 9 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 3 504 608 EUR pie neto apgrozījuma 40 758 771 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 4.23 EUR

Finanšu pārskatu par 2020. gada 9 mēnešiem skatīt pielikumā.

Kontaktinformācija:

Valdes locekle Ilze Bukulde
Tālrunis: +37163807072
E-pasts: info@patasaldus.lv


LV_Konsolidetais_2020_9men..pdf
LV_Parskats_2020_9men..pdf