Published: 2020-01-06 16:00:00 CET
Utenos Trikotazas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ vadovybės pokyčių



AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ (toliau – Bendrovė) valdybos sprendimu naujuoju Bendrovės generaliniu direktoriumi nuo 2020 m. sausio 7 d. paskirtas Petras Jašinskas, kuris pakeis iki šiol Bendrovei vadovavusį Algirdą Šabūną.

Naujasis Bendrovės generalinis direktorius šiuo metu taip pat eina ir po paskyrimo Bendrovės generaliniu direktoriumi toliau eis UAB koncernas „SBA“ valdybos nario pareigas. P. Jašinskas turi daugiau kaip dešimties metų vadovavimo patirtį kaip įvairių gamybos ir valdymo įmonių direktorius, stebėtojų tarybos ir valdybos narys.

A. Šabūnas taip pat pateikė Bendrovei pranešimą dėl atsistatydinimo iš Bendrovės valdybos nario pareigų nuo 2020 m. sausio 20 d. (ši diena yra paskutinė jo veiklos Bendrovės valdyboje diena). Apie veiksmus dėl naujo valdybos nario išrinkimo Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis į Finansų direktorių Andrej Grobov

Tel. (8 389) 63080