Paskelbta: 2012-08-27 17:29:01 CEST
Invalda INVL
Tarpinė informacija

Neaudituoti 2012 m. 6 mėn. AB „Invalda“ grupės rezultatai

Vilnius, Lietuva, 2012-08-27 17:29 CEST -- 2012 metų 6 mėnesių AB „Invalda“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 19,9 mln. litų (5,8 mln. eurų) (2011 metais 141,7 mln. litų (41 mln. eurų);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 22,7 mln. litų (6,6 mln. eurų) (2011 metais 145,4 mln. litų (42,1 mln. eurų).

Pačios AB „Invalda“ 2012 m. 6 mėn. grynasis pelnas sudaro 36,2 mln. litų (10,5 mln. eurų) (2011 metais pelnas sudarė 193,1 mln. litų (55,9 mln. eurų).

AB „Invalda“ grupės 2012 metų 6 mėnesių rezultatų apžvalga:

Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių AB „Invalda“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 19,9 mln. litų (5,8 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno, tenkančio įmonės akcininkams – 7,1 karto mažiau nei 2011 metų pirmąjį pusmetį, kai uždirbta 141,7 mln. litų (41 mln. eurų). Pirmąjį pusmetį AB „Invalda“ savo akcijų supirkimui skyrė 59,6 mln. litų (17,3 mln. eurų).

Baldų sektorius, kuriame AB „Invalda“ priklauso 72 proc. vienos iš didžiausios šalies baldų gamybos bendrovės AB „Vilniaus baldai“ akcijų, pirmąjį pusmetį bendrovei AB „Invalda“ uždirbo 7,8 mln. litų (2,3 mln. eurų) pelno, arba 19 proc. mažiau nei 2011 metų sausį-birželį (9,6 mln. litų (2,8 mln. eurų)). 2012 metų pirmojo pusmečio AB „Vilniaus baldai“ pardavimai siekė 115,4 mln. litų (33,4 mln. eurų) – 0,5 proc. daugiau nei 2011 m. to paties laikotarpio (114,8 mln. litų (33,2 mln. eurų)). Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjo 15 proc. iki 15,4 mln. litų (4,5 mln. eurų), o grynasis pelnas – 19 proc. iki 10,9 mln. litų (3,2 mln. eurų). Tiek grynasis pelnas, tiek EBITDA sumažėjo dėl vienkartinių veiklos sąnaudų (2012 m. jos sudarė 3 mln. litų (0,9 mln. eurų), 2011 m. – 0,8 mln. litų (0,2 mln. eurų)). AB„Vilniaus baldai“ išmokėjo 39 mln. litų (11,3 mln. eurų) dividendų, iš kurių 28 mln. litų (8,1 mln. eurų) teko bendrovei AB „Invalda“.

Nekilnojamojo turto sektoriuje 2012 metų pirmąjį pusmetį patirta 0,3 mln. litų (0,1 mln. eurų) nuostolių (2011 metų sausį-birželį – 1,4 mln. litų (0,4 mln. eurų)). Pirmąjį šių metų pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2011 metų laikotarpiu, nuomos pajamos išaugo 7 proc. iki 9 mln. litų (2,6 mln. eurų), iš jų klientams priklausančio turto – 4 proc. iki 2,6 mln. litų (0,8 mln. eurų). Bendrą sektoriaus pajamų augimą lėmė tai, kad „Elniakampio namai“ projekte parduota butų už beveik 5,3 mln. litų (1,5 mln. eurų). Bendri gyvenamojo būsto pardavimai sudarė daugiau nei 6,5 mln. litų (1,9 mln. eurų). Pirmąjį šių metų pusmetį toliau investuota į žemės ūkio paskirties žemę – jos įsigyta beveik už 2 mln. litų (0,6 mln. eurų).

Pastatų priežiūros sektoriuje, kuriame bendrovei AB „Invalda“ priklauso UAB „Inreal pastatų priežiūra“ bei kitos bendrovės, apyvarta išaugo 36,4 proc. iki 6,0 mln. litų (1,7 mln. eurų), patirta 0,2 mln. litų (0,06 mln. eurų) nuostolių. Pirmąjį šių metų pusmetį UAB „Inreal pastatų priežiūra“ pradėjo savarankiškai teikti valymo paslaugas – jau laimėti pirmieji konkursai.

Žemės ūkio sektorius, kuriame AB „Invalda“ priklauso 36,8 proc. UAB „Litagra“ akcijų, bendrovei AB „Invalda“ uždirbo 3,6 mln. litų (1 mln. eurų) pelno.

Informacijos technologijų infrastruktūros sektoriuje, kuriame bendrovei AB „Invalda“ priklauso 80 proc. UAB „BAIP grupė“ akcijų, pirmąjį pusmetį AB „Invalda“ teko 1,1 mln. litų (0,3 mln. eurų) nuostolių.

Geležinkelių ir kelių infrastruktūros sektoriuje bendrovei AB „Invalda“ priklauso 12,5 proc. bendrovės „Trakcja – Tiltra“ S.A. akcijų, kurios kotiruojamos Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Iš šių akcijų kainos pokyčio uždirbo 5,7 mln. litų (1,7 mln. eurų) pelno. Priešingai nei kituose sektoriuose, investicija į „Trakcja – Tiltra“ S.A. laikoma finansine, todėl AB „Invalda“ ataskaitose atsispindi ne „Trakcja – Tiltra“ S.A. uždirbtas pelnas, o akcijų kainos pokyčio rezultatas.

Kiti svarbūs pusmečio ir pobalansiniai įvykiai
2012 m. rugpjūčio 6 d. įregistruota nauja AB „Invalda“ įstatų redakcija. Įstatai buvo keičiami dėl įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant bendrovės įsigytas savas akcijas. AB „Invalda“ įstatinis kapitalas sumažintas nuo 57.557.940 litų (16.669.931,64 eurų) iki 51.802.146 litų (15.002.938,48 eurų), anuliuojant 5.755.794 paprastąsias vardines 1 lito (0,29 euro) nominalios vertės akcijas.

Pridedama:
- neaudituotos konsoliduotos ir bendrovės 2012 m. 6 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos;
- AB „Invalda“ 2012 m. 6 mėnesių konsoliduotas tarpinis pranešimas;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinių ataskaitų informacijos;
- 2012 m. 6 mėnesių AB „Invalda“ grupės rezultatų pristatymas.

         Prezidentas
         Dalius Kaziūnas
         Tel. (8 5) 273 3278
         El.paštas dalius@invalda.lt


AB Invalda IFRS 2012 II Q LT.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
Rezultatu pristatymas.pdf
Invalda tarpinis pranesimas_6 men.2012.pdf