Publicēts: 2019-07-17 08:00:00 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2019. gada jūniju

Rīga, Latvija, 2019-07-17 08:00 CEST -- Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē jūnija darbības pārskatu. 2019. gada jūnijā likvidējamā ABLV Bank, AS atguvusi 10 miljonus eiro, bet kopš likvidācijas apstiprināšanas — 610 miljonus eiro.

Galvenie darbības pārskata dati uz 2019. gada 30. jūniju:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,4 miljardi eiro;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,0 miljardi eiro;
  • kapitāls un rezerves: 296,5 miljoni eiro;
  • līdz šim atgūtie aktīvi: 610 miljoni eiro.

Sabiedrība turpināja ciešu sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā valsts institūcijām un amatpersonām, nodrošinot caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu. Sadarbība turpinājās ar starptautisko Ernst & Young komandu, kas veic neatkarīgas kreditoru pārbaudes, ievērojot ar regulatoru saskaņotajā kreditoru pārbaužu metodoloģijā noteiktās prasības.

Aizsargājot klientu un akcionāru intereses, kā arī ņemot vērā ievērojamos finansiālos zaudējumus ilgstošā periodā, jūnijā Sabiedrības meitas banka Luksemburgā — ABLV Bank Luxembourg, S.A. pieņēma lēmumu par atbalstu likvidācijas procesa uzsākšanai. Atbilstoši tam, Luksemburgas finanšu uzraudzības iestāde CSSF iesniedza Sabiedrības atbalstītu lūgumu Luksemburgas komerctiesai par bankas likvidācijas procesa sākšanu.

Veicinot likvidācijas procesa caurspīdīgumu un izskaidrošanu ieinteresētajām pusēm, Sabiedrības likvidatori jūnijā tikās ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika pārrunātas Sabiedrības likvidācijas aktualitātes un sniegtas atbildes uz SVF misijas interesējošiem jautājumiem.

Jūnijā turpinājās kreditoru sniegtās informācijas pārbaudes, aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī sniegtas atbildes uz vairākiem desmitiem pieprasījumu no dažādām valsts institūcijām.

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


LAS_AB_30jun19_LV.pdf