Avaldatud: 2018-01-23 16:06:28 CET
LHV Group
Intressimaksed

LHV Groupi intressimakse (LHVB065025A)

AS LHV Group fikseerib investorite nimekirja intressi maksmiseks võlakirjadelt (väärtpaberi lühinimi LHVB065025A *, ISIN kood EE3300110741) 26. jaanuaril 2018. a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Intressimakse suurus ühe väärtpaberi kohta on 16,25 eurot. Intressimakse teostatakse võlakirjatingimustes sätestatud korras ja tähtaegadel. Kvartaalne intressimakse (aastase intressimääraga 6,50%) makstakse investoritele välja 29. jaanuaril 2018. a. Teostatavalt intressimakselt peab AS LHV Group vajadusel kinni 20% tulumaksu kogusummas 3,25 eurot.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee