English Latvian
Publicēts: 2021-11-05 11:15:38 CET
DelfinGroup
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS DelfinGroup publicē 2021. gada 3. ceturkšņa un 9 mēnešu neauditētos finanšu rezultātus

Latvijas finanšu nozares koncerns AS DelfinGroup 2021.gada 9 mēnešos ir sasniedzis 18,4 miljonu euro apgrozījumu, kas ir kāpums par 8,2%, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā, liecina uzņēmuma neauditētie rezultāti. EBITDA 2021. gada 9 mēnešos pret salīdzinošu periodu pērn pieauga par 1,2%, sasniedzot 7 miljonus euro. Ceturkšņa neto peļna sasniedza 1,02 miljoni euro, kas ir 24% pieaugums pret iepriekšējo ceturksni.

AS DelfinGroup 2021. gada 3. ceturksnī izsniedza kredītus 15,3 miljonu euro apmērā, kas ir par 29% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī un tas ir lielākais vienā ceturksnī izsniegtais kredītu apjoms uzņēmuma vēsturē. Tostarp arī kopējais neto kredītportfelis trešā ceturkšņa beigās sasniedza vēsturiski lielāko apjomu – 38,2 miljonus euro, kas ir par 10,1% vairāk nekā 2021. gada sākumā. 2021. gada 3. ceturkšņa beigās ir uzlabojusies arī patēriņu kredītu portfeļa kvalitātes rādītāji. Tā dēvēto slikto kredītu īpatsvars, kam maksājumi kavējas vairāk nekā 90 dienas, ir samazinājies līdz 3,6% no kopējā kredītportfeļa, kas arī ir labākais rezultāts uzņēmuma vēsturē.

AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš: “Uzņēmums turpina stabilu izaugsmi un veiksmīgi izpilda visus ilgtermiņa plānos izvirzītos uzdevumus, lai sasniegtu 51 miljona euro kredītportfeli līdz 2022. gada beigām un 70 miljonu euro līdz 2024. gada beigām. Esam veiksmīgi diversificējuši riskus, tāpēc, par spīti COVID-19 nenoteiktībai un ierobežojumiem, turpinām nodrošināt labus izaugsmes rādītājus. Pēdējos sešos mēnešos kopējais uzņēmuma neto kredītportfelis ir audzis aptuveni par vienu miljonu euro mēnesī. Ja 1. ceturkšņa beigās kredītportfelis bija 32,2 miljoni euro, tad šobrīd tas jau ir sasniedzis 38,2 miljonus euro. Uzņemtais kredītportfeļa izaugsmes temps saskan ar plāniem 2022. gadā sasniegt peļņu pirms nodokļiem 8,7 miljonu euro apmērā. Jau šobrīd redzam, ka uzņēmuma peļņa pirms nodokļiem ar katru ceturksni palielinās, un 3. ceturksnī tā sasniedza 1,2 miljonus euro, vēl lielāka ceturkšņa peļņa ir bijusi tikai iepriekšējā gada 3. ceturksnī, bet tas skaidrojams ar iepriekš izveidotu uzkrājumu reversēšanu. Kopumā var uzskatīt, ka šis ir labākais ceturksnis uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.”

“Paralēli automatizējam un digitalizējam esošos pakalpojumus kā arī ieviešam jaunus. Cita starpā esam izstrādājuši arī jaunu Banknote aplikāciju, kas klientiem nodrošina ērtu pārskatu pār visiem maksājumiem un piedāvātajiem pakalpojumiem. Tieši digitālajos kanālos šobrīd novērojam straujāko klientu plūsmas palielināšanos. Tāpat pieminēšanas vērts ir mūsu lietoto preču interneta veikals, kas veicina aprites ekonomiku un resursu efektīvu izmantošanu”, norāda D. Ādmīdiņš.

3. ceturksnī AS DelfinGroup nozīmīgākais notikums lombarda aizdevuma segmentā bija līguma noslēgšana ar Latvijas ceturtā lielākā lombardu tīkla īpašnieku AS Moda Kapitāls par Moda lombardu biznesa pārņemšanu līdz 2021. gada beigām. AS Moda Kapitāls pārvaldīja 25 lombardu filiāles visā Latvijā. Cita starpā līgums paredz AS Moda Kapitāls lombarda aizdevuma portfeļa pārdošanu. Aptuvenā darījuma summa ir 950 000 euro, bet precīzā līguma summa būs zināma tikai pēc darījuma noslēgšanās 2021. gada nogalē.

AS DelfinGroup 2021. gada 3. ceturksnī veica būtiskus pasākumus korporatīvās pārvaldības stiprināšanas jomā. Attiecīgi, 2021. gada 3. augustā uzņēmumam pievienojās jauns finanšu direktors Aldis Umblejs ar starptautisku pieredzi Fintech jomā. 2021.gada 9. augustā AS DelfinGroup akcionāru sapulcē pieņēma lēmumu izveidot Risku un revīzijas komiteju, kuras sastāvā uz trīs gadu periodu ievēlēti AS DelfinGroup neatkarīgie padomes pārstāvji – Edgars Voļskis, Gatis Kokins, kā arī padomes loceklis Jānis Pizičs. Savukārt, 2021. gada 9. septembra akcionāru sapulcē tika nolemts uzņēmuma darbinieku ilgtermiņa motivācijas programmas ietvaros emitēt līdz 450,000 uzņēmuma akciju, kuras paredzēts piešķirt kā akciju opcijas. 3. ceturksnī AS DelfinGroup par ilgtspējīgu labas korporatīvās pārvaldības prakses īstenošanu uzņēmumā saņēma Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvu 2021 nominācijā par vissekmīgāk īstenoto padomes atlasi.

Turpinot ilgtermiņa stratēģijas īstenošanu, AS DelfinGroup 2021. gada 3. ceturksnī slēgtā piedāvājuma ietvaros emitēja obligācijas 5 miljonu euro apmērā ar gada kupona procentu likmi 9,75%. Pieprasījums pēc obligācijām 1,85 reizes pārsniedza emisijas kopējo apjomu. No obligāciju emisijas iegūtie līdzekļi tika novirzīti pašreizējo saistību refinansēšanai, kas nodrošina uzņēmuma kopējo piesaistītā finansējuma izmaksu samazinājumu. Savukārt, 2021. gada 9. septembra akcionāru sēdē tika pieņemts lēmums par iespēju emitēt obligācijas 10 miljonu euro apmērā, kas saistīts ar paredzamo esošo dārgāko obligāciju dzēšanu un refinansēšanu. Pēc pārskata perioda beigām tika dzēstas 2016. gadā emitētās obligācijas 5 miljonu euro apmērā, kā arī izziņota 2019. gadā emitēto obligāciju pirmstermiņa dzēšana 5 miljonu euro apmērā.

Papildus piesaistītajam obligāciju finansējumam, AS DelfinGroup 2021. gada 3. ceturksnī spēja samazināt piesaistīta finansējuma izmaksas savstarpējo aizdevumu platformā AS Mintos. Nominālās procentu likmes atsevišķiem aizņēmumiem sasniedz līdz pat 6% gadā. AS Mintos uzņēmuma aizdevumiem 10 punktu skalā ir piešķīris riska reitingu 8, kas ir labākais novērtējums starp platformas aizdevumu emitentiem.

AS DelfinGroup 3. septembra akcionāru sapulcē tika apstiprināti pirmā pusgada rezultāti un par 2021. gada otro ceturksni dividendēs tika nolemts izmaksāt 431 tūkstoti euro. AS DelfinGroup dividenžu politika paredz izmaksāt dividendes reizi ceturksnī, dividendēs izmaksājot līdz 50% no ceturkšņa peļņas (ceturkšņa dividendes). Papildus tam, reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, tiek paredzēta iespēja veikt papildus dividenžu izmaksu (gada dividendes). Finanšu gada laikā akcionāriem dividendēs plānots izmaksāt vismaz 50% no uzņēmuma konsolidētās peļņas. Par 3. ceturkšņa darbības rezultātiem paredzēts lemt akcionāru sapulcē decembrī, par kuras sasaukšanu tiks atbilstoši paziņots.

2021. gada 3. ceturksnī AS DelfinGroup publicēja uzņēmuma ilgtermiņa finanšu mērķus 2024. gadam. Līdz 2024. gada beigām uzņēmums plāno dubultot konsolidēto neto kredītportfeli, tam pārsniedzot 70 miljonus euro. Pakāpeniski kāpinot rentabilitāti, uzņēmums 2024. gadā plāno sasniegt 17.6 miljonu euro EBITDA, kā arī 12.9 miljonu euro peļņu pirms nodokļiem. Rādītājus paredzēts sasniegt, ņemot vērā akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) rezultātā piesaistīto finansējumu 8,09 miljonu euro apmērā.

AS DelfinGroup  IPO tika uzsākts 2021. gada 3. ceturksnī un veiksmīgi noslēdzās 14. oktobrī un tas pēc investoru skaita bija līdz šim lielākais IPO Latvijas vēsturē. Kopumā IPO piedalījās 5,927 investori. Nasdaq Riga valde 2021. gada 19. oktobrī pieņēma lēmumu ar 2021. gada 20. oktobri uzsākt AS DelfinGroup akciju kotēšanu Baltijas Oficiālajā sarakstā.

AS DelfinGroup iesniedz neauditētu, saīsinātu konsolidēto sabiedrības pārskatu par 2021. gada 9 mēnešu periodu.

AS DelfinGroup iesniedz investoru prezentāciju par  2021. gada 9 mēnešu darbības rezultātiem. Prezentācija angļu valodā.

Par AS DelfinGroup

AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk kā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk kā 270 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400’000 klientu. AS DelfinGroup kopš 2014.gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmuma 2021. gadā veiktais IPO bija lielākais Latvijas vēsturē pēc investoru skaita, piesaistot gandrīz 6000 jaunus akcionārus. Uzņēmums veic regulāru ik ceturkšņa dividenžu izmaksu. 2020. gadā uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 34.6 miljonus euro, EBITDA bija 9.3 miljoni euro un peļņa pirms nodokļiem par dividendēm sasniedza 4.65 miljonus euro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

         Papildu informācija:
         Kristaps Bergmanis,
         AS DelfinGroup valdes loceklis
         Tālr.: +371 26189988
         Whatsapp: +371 26189988
         E-pasts: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv


DelfinGroup_finance_statements_30.09.2021 LAT.pdf
DelfinGroup_Investor_presentation_2021_Q3_ENG.pdf