Publicēts: 2021-06-28 12:32:46 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Akcionāru sapulces lēmumi

AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca ārkārtas akcionāru sapulces lemumi

AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" 2021.gada 28.jūnijā ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

 

 Dienas kārtība:

  1. Par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.
  2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem  sakarā ar akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

 

  • Par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Pieņemtais lēmums:

Teksts     Izslēgt Sabiedrības 1 762 786 ( viens miljons septiņi simti sešdesmit divi     tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši) akcijas no regulētā tirgus.

  • Par Sabiedrības statūtu grozījumiem  sakarā ar akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Pieņemtais lēmums:

Teksts      Izteikt  Statūta 2.nodaļas  trešo rindkopu šādā redakcijā :

„Akcijas ir dematerializētas. Sabiedrības akcijas nevar būt publiskas apgrozības objekts.”

 

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde

 Gunārs Lubis m.t. 26234881, e-pasts: rimowood2@inbox.lv