English Lithuanian
Paskelbta: 2022-02-18 15:05:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Išrinkta „Ignitis grupės“ valdyba, jos pirmininkas ir Grupės vadovas

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) stebėtojų taryba išrinko naujos kadencijos valdybą, o pirmajame valdybos posėdyje išrinktas Grupės valdybos pirmininkas ir vadovas.

Stebėtojų taryba vasario 18 d. atšaukė praeitos kadencijos valdybą in corpore ir ketverių metų kadencijai išrinko naują valdybą bei pateikė nuomonę dėl Grupės vadovo. Po stebėtojų tarybos sprendimo vykusiame pirmajame valdybos posėdyje naujos kadencijos valdyba išrinko valdybos pirmininką ir Grupės vadovą.

Naujosios kadencijos valdybos sudėtis:

  • Darius Maikštėnas – Grupės vadovas ir valdybos pirmininkas;
  • DrŽivilė Skibarkienė – Grupės organizacinio vystymo vadovė ir valdybos narė;
  • Jonas Rimavičius – Grupės finansų vadovas ir valdybos narys;
  • Mantas Mikalajūnas – Grupės reguliuojamų veiklų vadovas ir valdybos narys;
  • Vidmantas Salietis – Grupės komercinių veiklų vadovas ir valdybos narys.

„Sveikinu valdybą ir Grupės vadovą sėkmingai pradėjus darbą naujoje kadencijoje. „Ignitis grupė“ jau pasiekė puikių rezultatų, todėl džiugu, kad naujoji valdyba, puikiai išmananti „Ignitis grupės“ specifiką, užtikrins tolesnį ambicingų tikslų įgyvendinimą, siekiant dekarbonizacijos, tvarios Žaliosios gamybos plėtros, kokybiškų paslaugų klientams, vertės vartotojams ir akcininkams“, - sako Grupės stebėtojų tarybos pirmininkas Alfonso Faubel.

Naujos kadencijos valdyba darbą pradėjo nuo šiandien.

Grupės Valdyba yra sudaroma iš penkių narių, renkamų ketverių metų kadencijai Grupės stebėtojų tarybos sprendimu. Vadovaujantis Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių aprašo reikalavimais, Valdybos pirmininkas renkamas Grupės vadovu.

Apie stebėtojų tarybos pritarimą naujos kadencijos valdybos narių kandidatūroms ir detalius valdybos narių gyvenimo aprašymus Grupė skelbė 2022 m. vasario 1 d. (nuoroda).

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076