Paskelbta: 2018-03-05 15:00:00 CET
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

2018 m. kovo 5 d. LITGRID AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas

Vilnius, Lietuva, 2018-03-05 15:00 CET -- 2018 m. kovo 5 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) akcininkų susirinkime priimtas šis sprendimas:

Vadovaujantis LITGRID AB įstatų 7.12.3.7. punktu, pritarti LITGRID AB 2018 m. vasario 8 d. valdybos sprendimui:

1. Pritarti ilgalaikio turto - (Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema) – sukūrimui, sudarant projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį su ūkio subjektų grupe, susidedančia iš  AB „Kauno tiltai“ (juridinio asmens kodas: 133729589, adresas: Ateities pl. 46, Kaunas), AS „ABB“ (juridinio asmens kodas:10095955, adresas: Aruküla tee 83 , Jüri, Estija), OY „ABB“ (juridinio asmens kodas: 0763403-0, adresas: Strömbergin puistotie 4A, Vaasa, Suomija), kurios priimta sutarties suma be PVM – 23 920 000,00 EUR, su PVM – 28 943 200,00 EUR.

2. Patvirtinti esmines Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties sąlygas:

2.1. Bendrosios sąlygos - Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.)

2.2. Sutarties objektas – Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema projektavimo ir statybos darbai (investicijų projekto Nr. PPRU15017).

2.3. Sutarties galiojimo terminas – iki visiško Darbų atlikimo arba Sutarties nutraukimo.  Darbų atlikimo terminas – 36 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.

2.4. Priimta Sutarties suma be PVM – 23 920 000,00 EUR, su PVM – 28 943 200,00 EUR.

2.5. Atsiskaitymo tvarka: avansas sumokamas per 21 dieną nuo garantijų gavimo. Kiti mokėjimai atliekami per 56 dienas nuo ataskaitos apie atliktus darbus pateikimo ir 28 dienas nuo ataskaitos patvirtinimo ir sąskaitos išrašymo dienos. Mokėjimai atliekami tik už atliktus darbų etapus:

   

Mokėjimo dalis Priimtos Sutarties sumos procentinė dalis Etapinio mokėjimo sąlygos – atliktini darbai ir pateiktini dokumentai
Avansas 5% Gauta tinkama (priimtina) sutarties įvykdymo banko garantija
Parengtas  techninis projektas  
5%
Parengti ir Statytojo patvirtinti techniniai projektai, gautos Teigiamos Bendrosios projekto ekspertizės išvados ir visi būtini Statybą leidžiantys dokumentai
 
Pastatytas Ignalinos AE TP 110 kV dalies PVP
 
3%
Pilnai pastatytas Ignalinos AE TP 110 kV dalies PVP pastatas ir jame sumontuotos reikalingos pastato inžinerinės sistemos (ŠVOK, VN). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  inžinerinių sistemų dokumentacija.
Sumontuoti visi pirminiai Ignalinos AE TP 110 kV dalies įrenginiai  
7%
Sumontuoti visi pirminiai Ignalinos AE TP 110 kV dalies įrenginiai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikta  pirminių įrenginių dokumentacija.
Atlikti kompleksiniai Ignalinos AE TP 110 kV dalies bandymai, įgungti visi įrenginiai ir pabaigta  Ignalinos AE TP  110 kV dalies rekonstrukcija  
 
3%
Atlikti kompleksiniai Ignalinos AE TP 110 kV dalies bandymai, įjungti visi Ignalinos AE TP 110 kV įrenginiai, baigti visi Ignalinos AE TP 110 kV dalies rekonstrukcijos darbai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, baigta bandomoji eksploatacija.
 
Pastatytas Ignalinos AE TP 330 kV dalies PVP
 
3%
Pilnai pastatytas Ignalinos AE TP 330 kV dalies PVP pastatas ir jame sumontuotos reikalingos pastato inžinerinės sistemos (ŠVOK, VN). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  inžinerinių sistemų dokumentacija.
Sumontuoti visi pirminiai Ignalinos AE TP 330 kV dalies įrenginiai  
9%
Sumontuoti visi pirminiai Ignalinos AE TP 330 kV dalies įrenginiai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikta  pirminių įrenginių dokumentacija.
Atvežtas ir į vietą pastatytas Autotransformatorius  
3%
Atvežtas ir į vietą Ignalinos AE TP (ant naujai įrengtų pamatų) pastatytas Autotransformatorius. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti autotransformatoriaus tinkamo ir saugaus atgabenimo dokumentai.
Atlikti kompleksiniai Ignalinos AE TP 330 kV dalies bandymai, įgungti visi įrenginiai ir pabaigta Ignalinos AE TP 330 kV dalies rekonstrukcija  
5%
Atlikti Kompleksiniai Ignalinos AE TP 330 kV dalies bandymai.  Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti bandymų protokolai.
 
 
                                                                 
 
Pastatytas Utenos TP 110 kV dalies PVP
 
3%
Pilnai pastatytas Utenos TP 110 kV dalies PVP pastatas ir jame sumontuotos reikalingos pastato inžinerinės sistemos (ŠVOK, VN). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  inžinerinių sistemų dokumentacija.
Sumontuoti visi pirminiai Utenos TP 110 kV dalies įrenginiai  
7%
Sumontuoti visi pirminiai Utenos TP 110 kV dalies įrenginiai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikta  pirminių įrenginių dokumentacija.
Atlikti kompleksiniai Utenos TP 110 kV dalies bandymai, įjungti visi įrenginiai ir pabaigta  Utenos TP 110 kV dalies rekonstrukcija  
 
3%
Atlikti kompleksiniai Utenos TP 110 kV dalies bandymai, įjungti visi Utenos TP 110 kV įrenginiai, baigti visi Utenos TP 110 kV dalies rekonstrukcijos darbai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, baigta bandomoji eksploatacija.
 
Pastatytas Utenos TP 330 kV dalies PVP
 
3%
Pilnai pastatytas Utenos TP 330 kV dalies PVP pastatas ir jame sumontuotos reikalingos pastato inžinerinės sistemos (ŠVOK, VN). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  inžinerinių sistemų dokumentacija.
Sumontuoti visi pirminiai Utenos TP 330 kV dalies įrenginiai  
9%
Sumontuoti visi pirminiai Utenos TP 330 kV dalies įrenginiai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikta  pirminių įrenginių dokumentacija.
Atvežtas ir į vietą Utenos TP pastatytas Autotransformatorius  
3%
Atvežtas ir į vietą Utenos TP (ant naujai įrengtų pamatų) pastatytas Autotransformatorius. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti autotransformatoriaus tinkamo ir saugaus atgabenimo dokumentai.
Atlikti kompleksiniai Utenos TP 330 kV dalies bandymai, įjungti visi įrenginiai ir pabaigta  Utenos TP 330 kV dalies rekonstrukcija  
5%
Atlikti Kompleksiniai Utenos TP 330 kV dalies bandymai.  Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti bandymų protokolai.
Atvežtas ir į vietą pastatytas VŠR 4% Atvežtas ir į vietą LE Skirstykloje (ant naujai įrengtų pamatų) pastatytas VŠR. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti VŠR saugaus gabenimo dokumentai.
Atlikti Kompleksiniai bandymai, VŠR įjungtas 3% Atlikti Kompleksiniai VŠR bandymai.  Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti bandymų protokolai, baigta bandomoji eksploatacija
Baigti visi statybos darbai 6% Pasirašyti visi Statybos užbaigimo aktai, Statytojui pateikta visa galutinė dokumentacija ir garantinių įsipareigojimų vykdymo bankinė garantija

   

2.6. (a) Netesybos už laiku neatliktus Darbus – 0,04% nuo Priimtos Sutarties sumos už kiekvieną dieną, (b) Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma - 10% nuo galutinės Sutarties kainos (be PVM) 

2.7. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Užsakovui priimtino banko (bankų sąrašas nurodytas Sutarties priede) pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama garantija. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos be PVM (t.y. 2 392 000,00 Eur).

3. Nustatyti, jog šis sprendimas įsigalioja, jeigu per LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytus terminus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija nepradės tyrimo arba nepateiks neigiamos išvados ir / ar LR Vyriausybė nepriims sprendimo, jog sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

         Giedrius Karsokas, LITGRID AB komunikacijos vadovas
         Mob. +370 613 19977 el. paštas giedrius.karsokas@litgrid.eu


Israsas 2018 02 08 valdybos posedzio Nr. 4 protokolo del VAS del SRL susaukimo.pdf