Paskelbta: 2012-02-29 18:01:58 CET
City Service SE
Tarpinė informacija

„City Service“ įmonių grupės 2011 m. veiklos rezultatai

„City Service“ skelbia neaudituotą 2011 m. tarpinę konsoliduotą finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

„City Service“ grupės konsoliduotos pajamos per praeitus metus sudarė 542,4 mln. litų (157 mln. eurų). 2010-aisiais „City Service“ pajamos siekė 541,8 mln. litų (157 mln. eurų). Praėjusiais metais 62 proc. kompanijos pajamų buvo gautos iš veiklos užsienio rinkose.

Laikotarpio grynasis pelnas sudarė 29,4 mln. litų (8,5 mln. eurų) – 15 proc. daugiau, nei 2010 metais, kuomet grynasis pelnas siekė 25,5 mln. litų (7,4 mln. eurų). EBITDA 2011 metais siekė 42,7 mln. litų (12,4 mln. eurų), tuo tarpu 2010 metais EBITDA sudarė 35,7 mln. litų (10,3 mln. eurų).

  Pardavimai (mln. LTL)  EBITDA (mln. LTL)  EBIT (mln. LTL)  Grynasis pelnas (mln. LTL) 
2010 m.     541,8 35,7 24,7 25,5
2011 m. (neaudituota) 542,4 42,7 30,1 29,4
Santykiniai kapitalizacijos rodikliai* 0,34 4,38 6,15 6,36

* Kiekviename stulpelyje atitinkamai AB „City service“ kapitalizacijos 2012 m. vasario 29 d. santykis su 2011 m. neaudituotų rezultatų pajamomis, EBITDA, EBIT ir grynuoju pelnu.

                                                                         

PRIDEDAMA: AB „City Service“ 2011 m. neaudituota tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė (litais).

         Vilius Mackonis,
         Komunikacijos vadovas
         +370 5 239 4900


Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
City Service 2011 FA LT.pdf