English Lithuanian
Paskelbta: 2023-01-23 15:13:00 CET
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

UAB Legal Balance obligacijos bus įtrauktos į Baltijos alternatyviąją rinką First North

2023 m. sausio 23 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2023 m. sausio 26 d. įtraukti UAB Legal Balance obligacijas į prekybą alternatyvioje rinkoje First North, kurios operatorius yra AB Nasdaq Vilnius, Bendrovės prašymu.    

 

Emitento pavadinimas UAB Legal Balance
Emitento trumpinys LEBA
ISIN kodas LT0000407066
Obligacijų išpirkimo terminas 2025-11-10
Obligacijos nominali vertė (EUR) 1 000
Emisijos dydis (vnt.) 2 000
Bendra nominali emisijos vertė (EUR) 2 000 000
Pavedimų knyga LEBA080025FA
Palūkanų mokėjimo datos 2023-02-10
2023-05-10
2023-08-10
2023-11-10
2024-02-10
2024-05-10
2024-08-10
2024-11-10
2025-02-10
2025-05-10
2025-08-10
2025-11-10
 Rinka First North Vilnius

 

UAB Legal Balance sertifikuotas patarėjas yra Advokatų kontora "Sorainen ir partneriai".

Priedai: UAB Legal Balance Informacinis dokumentas (Bendrovės aprašymas), 2021 finansinių metų audituotos finansinės ataskaitos.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1454

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Legal Balance Informacinis dokumentas 2023-01-19.pdf
UAB Legal Balance FS 2021.pdf