Offentliggjort: 2017-09-26 14:00:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 89, 2017 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. oktober 2017
Med virkning fra 1. oktober 2017 ændres kuponrenten på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober
2017 - 31.
marts 2018.

Obligationer med renteloft på 5% p.a.,
CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2017: 0,68 %
p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038,
ny rente pr. 1. oktober 2017:   0,68 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6%
p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2017:   0,33 %
p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041,
ny rente pr. 1. oktober 2017:   0,33 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben
Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. oktober 2017.pdf