English Latvian
Publicēts: 2021-12-29 10:03:37 CET
Augstsprieguma tīkls
Finanšu kalendārs

AS "Augstsprieguma tīkls " 2022.gada finanšu kalendārs

 2022.gadā AS "Augstsprieguma tīkls" koncerna konsolidētie finanšu pārskati tiks publicēti šādos datumos: 

28.02.2022 AS "Augstsprieguma tīkls" konsolidētie 2021.gada saīsinātie finanšu pārskati (nerevidēti)
30.04.2022      AS "Augstsprieguma tīkls" konsolidētais 2021.gada pārskats
31.05.2022 AS "Augstsprieguma tīkls" starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022.gada 3 mēnešu periodu (nerevidēti)
31.08.2022                   AS "Augstsprieguma tīkls" starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022.gada 6 mēnešu periodu (nerevidēti)
30.11.2022 AS "Augstsprieguma tīkls" starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022.gada 9mēnešu periodu (nerevidēti)

 

         Māra Grava
         Finanšu un grāmatvedības departamenta vadītāja
         Tālrunis: +371 29 427 061
         E-pasts: mara.grava@ast.lv