Paskelbta: 2020-08-31 15:15:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pusmečio informacija

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės 2020 metų šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Neaudituotais duomenimis, AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės pardavimų pajamos per 2020 m.  pirmus šešis mėnesius buvo 55.8 mln. EUR arba 4.1 % didesnės negu per tą patį laikotarpį 2019 metais (2019 m. šešių mėnesių konsoliduotos pardavimų pajamos siekė 53.6 mln. EUR).

Per 2020 m. pirmus šešis mėnesius AB Vilkyškių pieninės įmonių grupė uždirbo 1.2 mln. Eur grynojo pelno, kai tuo tarpu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu grynasis nuostolis siekė 0.8 mln. Eur.

AB Vilkyškių pieninės 2020 m. šešių mėnesių tarpinių neaudituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedai


2020 m. 6 men. veiklos rezultatai.pdf
2020 m. 6 men. finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf