English Lithuanian
Paskelbta: 2023-01-31 15:00:00 CET
Nasdaq Vilnius
Prekybos sustabdymas

Bus sustabdyta prekyba AB "Panevėžio statybos trestas" akcijomis

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti prekybą AB "Panevėžio statybos trestas" akcijomis (PTR1L, ISIN kodas LT0000101446) 2023 m. vasario 1 d. iki viešai neatskleistos informacijos paskelbimo.

Prekyba stabdoma emitento prašymu dėl vyksiančio Bendrovės pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Prekyba bus atnaujinta atskiru Nasdaq Vilnius sprendimu po viešai neatskleistos informacijos paskelbimo.

 

 

Nasdaq Baltic

Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.