Publicerad: 2015-04-24 08:00:00 CEST
Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörren Fastigheter publicerar årsredovisning och bedömd intjäningsförmåga

 

Stendörren Fastigheters årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.stendorren.se.

 

I årsredovisningen redogörs på sidan 24 för bolagets bedömda intjäningsförmåga per 31 mars 2015:

”Stendörren Fastigheter har under det första kvartalet 2015 tillträtt totalt 36 stycken fastigheter och tomträtter, omfattande cirka 254 000 kvadratmeter uthyrbar yta och med ett samlat förvärvsvärde om cirka 1 877 miljoner kronor. Efter dessa tillträden omfattade fastighetsportföljen per 31 mars 2015 totalt 67 fastigheter och tomträtter med en total uthyrbar yta om drygt 528 000 kvadratmeter. Det totala bedömda hyresvärdet vid full uthyrning uppgår per detta datum till cirka 414 miljoner kronor och den ekonomiska vakansen till cirka 41 miljoner kronor (uttryckt i årshyra). Den bedömda årliga driftkostnaden uppgår till drygt 100 miljoner kronor (exklusive central administration) och driftnettot bedöms således till cirka 270 miljoner kronor på årsbasis.” [1]

 

 

 


 

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

 

 

 

 

 

 

 

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

 

 

 


 

 

[1] Detta är inte en prognos om förväntat utfall utan Bolagets bedömning av löpande intjäningsförmåga på årsbasis per 31 mars 2015.

 

 

 


Pressmeddelande 20150424.pdf
Stendorren Fastigheter AB publ Arsredovisning 2014.pdf