Paskelbta: 2014-12-04 15:37:23 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą).

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel. +370 441 55102


pranesimas apie vadovu sandorius 2014 12 04 LT.pdf