Paskelbta: 2020-02-10 08:45:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2020 m. sausio mėnesį

2020 m. sausio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 9.74 mln. EUR arba 1.6 % mažesni negu 2019 m. sausio mėnesį.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102