Publicēts: 2020-12-28 06:55:50 CET
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu kalendārs

Finanšu pārskatu iesniegšanas termiņi 2021.gadam

2021.gada 3 mēnešu, 6 mēnešu, 9 mēnešu un 12 mēnešu finanšu pārskatu iesniegšanas termiņi

Nerevidēts:

2021.gada 3 mēnešu finanšu pārskats tiks publicēts no 25.05.2021–31.05.2021.

2021.gada 6 mēnešu finanšu pārskats tiks publicēts no 25.08.2021–31.08.2021.

2021.gada 9 mēnešu finanšu pārskats tiks publicēts no 24.11.2021–30.11.2021.

 

Revidēts 2021.gada 12 mēnešu finanšu pārskats tiks publicēts no 25.04.2022–30.04.2022.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde