English Estonian
Avaldatud: 2023-03-01 08:30:00 CET
Enefit Green
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Enefit Greeni uueks juhatuse liikmeks saab Andres Maasing

Enefit Greeni nõukogu nimetas Enefit Greeni juhatuse liikmeks Andres Maasingu. Andres Maasing asub juhatuses täitma arendusjuhi funktsiooni vastutades taastuvenergia arenduste elluviimise ja ettevõtte arendusportfelli laiendamise eest. Tema kolmeaastane ametiaeg algab 3. aprillil 2023.

Andres Maasing on energeetikavaldkonnas tegutsenud enam kui 20 aastat. Viimased neli aastat töötas ta taastuvenergia arendusdirektorina, juhtides Austraalia arendusprojekte rahvusvahelises taastuvenergia ettevõttes Cubico Sustainable Investments Limited. Tal on põhjalik kogemus suuremahuliste ja äriliselt ning finantsiliselt keerukate energiaprojektide edukas arendamises. Ta on juhtinud mitmeid kõrgel tasemel ja väga edukaid ühendamise ning omandamise tehinguid ja rahastamist.

Senine Enefit Greeni arendusjuht ja juhatuse liige Linas Sabaliauskas astus ametikohalt omal soovil tagasi möödunud aasta teises pooles.

Enefit Greeni juhatusse kuuluvad lisaks juhatuse esimees Aavo Kärmas, tootmise eest vastutav Innar Kaasik ja finantsjuht Veiko Räim.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2022. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1118 GWh elektrienergiat, 565 GWh soojusenergiat ja 154 tuhat tonni pelleteid.