Danish
Offentliggjort: 2022-01-11 17:00:00 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Ændring ledelse/revision

Ændringer i bestyrelse og direktion i ACM Forvaltning A/S

Vi skal hermed oplyse, at foreningens forvalter, ACM Forvaltning A/S, har foretaget følgende ændringer i ledelsen.

Direktion
Caspar Møller fratræder som direktør. Henrik Nordby Christensen tiltræder som ny direktør.

Bestyrelse
Henrik Nordby Christensen (formand), John Lind og Jan Klæstrup Hinge, udtræder af bestyrelsen. Peter Aandahl, Henrik Hoffmann, Carsten Krogh Gomard, Allan Gross-Nielsen, Jørgen Clausen og Niels-Ulrik Mousten indtræder som ny bestyrelse. Bestyrelsen har konstitueret sig med Peter Aandahl som ny formand.

Kontaktperson:
Direktør Henrik Nordby Christensen, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds.
Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com