Avaldatud: 2013-01-15 08:00:00 CET
PRFoods
Börsiteade

PRF: AS-i Premia Foods auditeerimata konsolideeritud müügikäive, 4. kvartal ja 12 kuud, 2012

Tallinn, Eesti, 2013-01-15 08:00 CET --  

AS-i Premia Foods 2012.a. 4. kvartali auditeerimata konsolideeritud käive oli 19,6 miljonit eurot, aastatagusele tulemusele jäi see alla 0,4 miljoni euro ehk 1,8 %-ga. 2012.aasta 12 kuu kokkuvõttes oli Premia Foodsi käive 86,4 miljonit eurot, mis jäi 2011.aasta tulemusest maha 1,9 miljoni euro ehk 2,1% võrra. Võrreldes 2011.aastaga kasvas Premia Foodsi käive nii 4.kvartalis kui ka 12 kuu kokkuvõttes Baltikumi turgudel ja külmkaubasegmendis. 

Segmendi käive
(milj EUR)
1.kv
2012
1.kv
2011
2.kv 2012 2.kv  2011 3.kv 2012 3.kv 2011 4.kv 2012 4.kv 2011 12 kuud 2012 12 kuud 2011    
Jäätis 3,7 4,0 10,7 12,2 10,0 9,4 3,0 3,2 27,4 28,8    
Külmutatud tooted 5,3 4,9 5,6 5,0 5,6 5,6 5,9 5,1 22,4 20,6    
Kala ja kalatooted 7,7 7,4 9,1 9,8 7,3 8,6 10,1 11,2 34,3 36,9    
Muu 0,4 0,3 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 2,3 1,9    
Kokku 17,1 16,7 26,1 27,6 23,6 24,1 19,6 20,0 86,4 88,3    

 

Jäätisesegment jäi 12 kuu kokkuvõttes mullusele tulemusele alla 5 % võrra, mis arvestades jäätise peamisel müügiperioodil ehk 2.-3. kvartalis kõikidel sihtturgudel valitsenud ebasoodsat ilma oli pigem positiivne tulemus. Mäletatavasti oli 2011.aasta suvi, eriti 2.kvartal, nii Baltikumis kui Loode- Venemaal erakordselt soe, mistõttu purunesid ka mitmed aastatepikkused müügirekordid. 2012.aastat jäävad Premia jaoks jäätisesegmendis iseloomustama järgmised märksõnad: turuliidri positsiooni kindlustamine Baltikumis, totaalse muutumise läbi teinud brändiportfelli lansseerimine Venemaal ning fokusseerumine kasumlikkusele kui peamisele prioriteedile kõigil sihtturgudel.    

Külmutatud toodete segment oli Premia 2012.aasta edukaim ärisegment. 4.kvartalis näidatud ligi 16%-lisse käibekasvu ning aasta kokkuvõttes saavutatud 8,7%-line müügikasvu andsid oma panuse kõik Balti riigid, enim aga kasvasid käibed võrrelduna 2011.aastaga Lätis ja Leedus. Külmkaubasektor taastub kõigil Premia sihtturgudel endiselt majanduskriisist ja inimeste hinnatundlikkus on suur. 4.kvartalis alustas Premia ka Venemaal esimeste külmkaubatoodete müügiga.

Kala ja kalatoodete sektorit tervikuna jäi 2012.aastal iseloomustama langenud toorkala hind, mis avaldas ka otsest mõju Premia kalasegmendi käibele. Samas, kui vikerforelli turuhind kukkus 13 %, vähenes Premia kalasegmendi käive 2012.a. kokkuvõttes 8,6 % võrra ja koguseliselt kasvas müük 2012.aasta kokkuvõttes 2% võrra. Sealjuures Horeca-sektoris kasvas Premia käive 2012.aastal aastataguse ajaga võrreldes 80 % võrra. Soome turul keskenduvad kaubandusketid rohkem private labelitele,  mistõttu fokusseeris Premia ka 2012.aastal end kõrgema lisaväärtusega toodete arendusele ja lansseeringutele. Aasta lõpu seisuga on Premia Soome jahutatud pakendatud kalasektoris turuosade arvestuses 2. kohal.

 
Sihtturu käive (milj EUR)
1.kv
2012
1.kv
2011
 
2.kv 2012
 
2.kv 2011
 
3.kv 2012
 
3.kv 2011
 
4.kv 2012
 
4.kv 2011
 
12 kuud 2012
 
12 kuud 2011
Soome 6,7 6,3 7,9 8,5 6,3 7,7 8,2 9,2 29,1 31,8
Eesti 4,9 4,7 7,5 7,5 7,4 7,3 5,8 5,8 25,6 25,2
Läti 2,4 2,3 3,7 3,6 3,7 3,5 2,8 2,3 12,7 11,7
Venemaa 1,5 1,9 3,3 4,3 3,3 3,1 1,1 1,1 8,7 9,8
Leedu 1,6 1,4 3,6 3,6 2,8 2,5 1,7 1,5 10,2 9,6
Muud riigid 0 0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2
Kokku 17,1 16,7 26,1 27,6 23,6 24,1 19,6 20,0 86,4 88,3

 

2012.aasta 4.kvartalis ja 12 kuu kokkuvõttes kasvas Premia käive kõigi Balti riikide turgudel ja nii 4.kvartali kui aasta kokkuvõttes näitas suurimat käibekasvu Läti turg, järgnesid Leedu ja Eesti turud. 2012.aasta kokkuvõttes teenis Premia Balti turgudel 2 miljoni euro võrra suurema käibe kui 2011.aastal. Kui Soomes avaldas käibele mõju langenud toorkala turuhind, siis Venemaal toimusid 2012.aasta jooksul suured ümberkorraldused tooteportfellis eesmärgiga keskenduda kasumlikkusele.

         Lisainformatsioon:
         Kuldar Leis
         Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         kuldar.leis@premia.ee
         www.premiafoods.eu