Avaldatud: 2021-02-22 15:30:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Majandusaasta aruanne

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 22.02.2021, toimunud koosolekul heaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2020. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 21. jaanuaril 2021 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2020. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 741,9 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 3,4%. 2019. aasta müügitulu oli 717,2 miljonit eurot.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2020. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 19,5 miljonit eurot. 2019. aasta puhaskasum oli 31,8 miljonit eurot.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2020. majandusaasta auditeeritud aruanne on kättesaadav Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i interneti kodulehelt www.tkmgroup.ee.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000

ManusedTallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud aastaaruanne 2020_est.pdf
TKMG_ET-2020-12-31AR.zip