English Latvian
Publicēts: 2023-09-14 15:01:03 CEST
DelfinGroup
Akcionāru sapulces lēmumi

AS DelfinGroup 2023. gada 14. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

1.     Sabiedrības neauditētā konsolidētā starpperioda pārskata Janvāris – Jūnijs 2023 apstiprināšana.
 
Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto Sabiedrības neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Jūnijs 2023.
 
2.     Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.  
 
1)     Izmaksāt no AS DelfinGroup 2023.gada otrā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 883 732,08 EUR jeb 0,0195 EUR par vienu akciju.
 
2)     Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2023.gada 27. septembris (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2023.gada 28. septembris. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2023.gada 29. septembris.
 
3.     Grozījumi Sabiedrības atalgojuma politikā.
 
Apstiprināt šādus grozījumus AS DelfinGroup atalgojuma politikā:
 
“2.5. Ja kādam darbiniekam kalendāra gada laikā kopējais gada prēmijas apmērs pārsniedz 25 000 eiro gadā, tad valdei nepieciešams padomes saskaņojums šādas prēmijas aprēķināšanai un izmaksai.”
 

 AS DelfinGroup valde

 

Pieraksties DelfinGroup jaunumiem šeit.

Par DelfinGroup

DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.

         Papildu informācija:
         Aldis Umblejs,
         AS DelfinGroup finanšu direktors
         Tālr.: +371 26189988
         E-pasts: IR@delfingroup.lv