Avaldatud: 2012-08-24 08:24:30 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Premia Foods aktsiakapitali vähendamine

Tallinn, Eesti, 2012-08-24 08:24 CEST -- AS Premia Foods (lühinimi PRF1T) fikseerib aktsionäride nimekirja aktsiakapitali vähendamise läbiviimiseks 29. augustil 2012.a. kell 23:59.

Eelnevast lähtudes kaubeldakse täna, 24. augusti 2012.a., viimast päeva Premia Foodsi aktsiatega, mis osalevad aktsiakapitali vähendamises (cum-rights). Esmaspäeval, 27. augustil 2012.a., kaubeldavad Premia Foodsi aktsiad enam aktsiakapitali vähendamises ei osale (ex-rights).

AS Premia Foods aktsiakapitali vähendatakse 3 868 286 euro võrra (vt. ka Premia Foods börsiteadet 29. maist 2012.a.). AS Premia Foods maksab aktsionäridele aktsiate nimiväärtuse vähendamise eest 10 senti iga aktsia kohta.

Seoses kaasneva olulise hinnamuudatusega tühistab börs kõik Premia Foods aktsia tehingutellimused täna pärast kauplemisperioodi lõppu.NASDAQ OMX
Baltic Market
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqomxbaltic.com