English Estonian
Avaldatud: 2022-11-17 07:00:00 CET
LHV Group
Börsiteade

Esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse kuuluvate võlakirjade emissioon

AS LHV Group korraldab novembri lõpus esimese taseme täiendavate omavahendite hulka kuuluvate (AT1) võlakirjade suunatud emissiooni finantsinstitutsioonidele ja suurema investeerimisportfelliga asjatundlikele investoritele. Antud võlakirja keerukuse tõttu ei pakuta instrumenti läbi avaliku pakkumise.

AT1 võlakirjade märkimine toimub perioodil 21.–25. november 2022. Pakkumisele tuleb 100 AT1 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot, intressimääraga 10,5%. LHV Groupil on õigus suurendada või vähendada emissiooni mahtu, s.t lasta välja ülaltoodust vähem või rohkem AT1 võlakirju, mille tulemusel võib pakutavate võlakirjade arv olla väiksem või suurem kui 100.

AT1 võlakirjade näol on tegemist LHV Groupi tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjad on tähtajatud. LHV Groupil on õigus Finantsinspektsiooni loal lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult alates 2. detsembrist 2027. Võlakirju pakutakse hinnaga 100 000 eurot ühe võlakirja kohta.

AT1 võlakirjade märkimiseks esitab investor LHV Groupile hiljemalt 25. novembriks 2022 kell 16 nõuetekohase märkimiskorralduse, millega loetakse AT1 võlakirjad märgituks. Korralduse esitamisega võtab investor kohustuse omandada talle AT1 võlakirjade tingimuste kohaselt jaotatavad AT võlakirjad märkimiskorraldusel esitatud maksimumkoguse ulatuses ja tasuma jaotatud AT1 võlakirjade emitendiga kokkulepitud tingimustel. Pärast AT1 võlakirjade jaotuse kinnitamist ja väljalaskehinna laekumist LHV Groupi kontole, kantakse AT1 võlakirjad eelduslikult 2. detsembril 2022 võlakirjaomaniku väärtpaberikontole.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 860 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 369 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 150 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee