Paskelbta: 2015-04-10 15:14:49 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2015 m. kovo mėnesį

2015 m. kovo mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 6,4 mln. EUR arba 25 % mažesni negu 2014 m. kovo mėnesį. Bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - kovo mėn. buvo 19,6 mln. EUR arba 31% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.

 Apyvartos sumažėjimą lėmė vienos žemiausių per pastaruosius kelerius metus pieno produktų pardavimo kainos eksporto rinkose.

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102