Paskelbta: 2015-06-19 15:13:26 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

 Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel. +370 441 55102


pranesimas apie vadovu sandorius 2015 06 19 LT.pdf