English Estonian
Avaldatud: 2022-08-31 11:11:09 CEST
Ekspress Grupp
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

ASi Ekspress Grupp aktsionäride vastu võetud otsused

ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 09.08.2022 börsi infosüsteemis ja seltsi veebilehel ning 10.08.2022 ajalehes Eesti Päevaleht.

Tähtaegselt, s.o 31. augustiks 2022 kella 9.00-ks, andsid aktsionärid 25 451 069 häält ehk 83,86% hääleõiguslikest häältest. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 2991 lg 2), ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid 31.08.2022 vastu järgmised otsused. 

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Kutsuda nõukogust tagasi Indrek Kasela.

Otsuse poolt anti 82,80% hääleõiguslikest häältest.

2. Nõukogu liikme valimine

Valida nõukogu liikmeks Sami Jussi Petteri Seppänen (isikukood 37005230401) viieks aastaks kuni 31. augustini 2027. a.

Otsuse poolt anti 82,80% hääleõiguslikest häältest.

3. Nõukogu liikme tasustamine

Maksta Sami Jussi Petteri Seppänenile kuutasu 1350 eurot (bruto).

Otsuse poolt anti 83,86% hääleõiguslikest häältest.

Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.