Paskelbta: 2021-03-25 12:12:21 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. kovo 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-03-25 12:12 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. kovo 24 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 37,9466 394,6519 0 163489,3231
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,4334 0 11,4523 706398,9406
INVL Baltijos fondas 39,5408 7210,273945 17,938042 207003,238030

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com