Publicēts: 2014-05-07 13:56:26 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

7.maija valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 7.maijā, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 8.maijā.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 12 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 45,5 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 3,8 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,45% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,370% (2014. gada 9.aprīļa 12 mēnešu parādzīmju izsolē – 0,373%).

Ceturtdien, 8.maijā, notiks fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 12 mēnešu valsts vērtspapīrus par kopējo summu 3 milj. EUR pēc nominālvērtības.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         www.kase.gov.lv