Paskelbta: 2016-05-04 15:25:22 CEST
Baltic Mill
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Baltic Mill akcininkų susirinkimo sprendimai

Vievis, Lietuva, 2016-05-04 15:25 CEST -- 2016 m. gegužės 4 d. įvyko AB Baltic Mill visuotinis akcininkų susirinkimas.  Susirinkimo metu buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl bendrovės auditoriaus 2015/2016 m. finansinių metų ataskaitų auditui paskyrimo.

AB Baltic Mill akcininkų susirinkimas patvirtino UAB "PricewaterhouseCoopers" bendrovės 2016 birželio 30 d. pasibaigsiančių finansinių metų ataskaitų auditoriais.

2. Dėl bendrovės valdybos nario išrinkimo.

Nuo 2016 m. gegužės 5 d. valdybos nariu išrinktas bendrovės generalinis direktorius Andrejus Cedronas, kuris pakeis nuo 2016 m. gegužės 4 d. atsistatydinantį Gintautą Migonį.

Be Andrejaus Cedrono AB Baltic Mill valdybos nariais yra Martynas Česnavičius,  Äimä Lauri Kustaa,  Raimondas Gintautas Kriūnas bei Robertas Beržinskas.

         Vygantas Reifonas
         +370 687 21603