Offentliggjort: 2017-06-26 15:15:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 60, 2017 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. juli 2017.
Med virkning fra 1. juli 2017 ændres kuponrenten på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2017
- 30.
september 2017.

Obligationer uden renteloft,
EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2017:
0,0000 % p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. juli 2017:
0,00 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41
99.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. juli 2017.pdf