Paskelbta: 2020-08-25 16:00:00 CEST
K2 LT
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

AB „K2 LT“ gavo pranešimą apie valdybos nario Redo Kristanavičiaus sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtas bylas).

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt


Pranesimas apie vadovo sandori.pdf