Julkaistu: 2015-03-11 14:15:00 CET
Componenta Oyj
Yhtiökokouksen päätökset

Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj Pörssitiedote 11.3.2015 klo 15.15

Componenta Oyj:n 11.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Yhtiökokous päätti valita hallituksen nykyisistä jäsenistä Harri Suutarin, Matti Ruotsalan, Olavi Huhtalan, Riitta Palomäen ja Tommi Salusen uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi sekä valita hallitukseen uusiksi jäseniksi Perttu Louhiluodon ja Olli Isotalon.

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Matti Ruotsalan. Samassa kokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Riitta Palomäki ja jäseniksi Tommi Salunen ja Olavi Huhtala. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan tilikaudella 1.1. - 31.12.2015 yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

Nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Helsinki 11. maaliskuuta 2015

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2014 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.


tiedote_11032015_Componenta_yhtiokokouksen paatokset.pdf