English Estonian
Avaldatud: 2022-03-31 21:58:04 CEST
Elmo Rent
Perioodiline teave

PARANDUS: ELMO RENT AS konsolideeritud auditeerimata vahearuanne 2021a II poolaasta kohta

Lisatud täiendatud konsolideeritud auditeerimata vahearuande koondfail vastavalt Nasdaq reeglitele ja parandatud varem esitatud numbreid (varasemad numbrid kaldkirjas)

 

ELMO Rent AS juhtkonna aruanne

Võlakoormus kasvas võrreldes 2020 II poolaastaga 2 190 204 euroni ehk 707 919 euro võrra. Eelmises versioonis oli kasutatud vale perioodi alusnumbreid ja toodud vastavateks numbriteks kasv 1 391 039 eurolt 1 904 082 euroni ehk 513 043.

Ettevõtte põhivarad kasvasid 31.12.20 1 217 035 eurolt 31.12.21 2 305 800 euroni. Eeelnevalt väidetud, et ettevõtte põhivarad kasvasid 31.12.20 1 217 035 eurolt 31.12.21 2 634 776 euroni.

ELMO Rendiga liitus 2021. aasta teises pooles 2 644 uut klienti (perioodil 07.–12.2020 lisandus 722 klienti), mis on 266% rohkem võrreldes 2020. II poolaasta jooksul liitunud klientide hulgaga. Eelnevalt väidetud, et klientide hulk kasvas 241%.

ELMO Rendi konsolideeritud müügitulu kasvas 2021. II poolaastal võrreldes 2020. II poolaastaga 315 006 eurolt 871 089 euroni ehk 177%.  Algses väljaandes oli kasutatud vale perioodi ja toodud müügitulu kasvuks  II poolaasta 2020/2021: 371 646 eur vs. 871 089 eur ehk kasv 134% .

Konsolideeritud kasumiaruande ja konsolideeritud rahavoogude aruaande 2020 II poolaasta tulemused (vt. konsolideeritud kasumiaruanne ja konsolideeritud rahavoogude aruanne)

2021.a teises pooles suurendas ELMO Rent AS (edaspidi ELMO Rent) tänu 2021. aasta juunis läbiviidud edukale IPO-le investeeringuid erinevatesse tehnoloogiatesse – sõidukipargi opereerimise tarkvarasse, autokontrollerisse ja kaugjuhitava auto arendusse ning lansseeris 2021. aasta teises pooles ainulaadse rendiauto ettetellimise teenuse. Teenuse käigus saab klient Harjumaa piires sõiduki enda valitud asukohta ette tellida ning see toimetatakse talle sõidukipargi opereerija poolt kohale. Esimene kaugjuhitava auto prototüüp läbis juba 2021. aasta lõpus Transpordiameti platsitesti esimese osa ning on teise etapi järgselt valmis suunduma liiklusesse täiendavaid testikilomeetreid koguma. Tehnoloogia kiiremaks edasiarendamiseks alustati novembris 2021 koostööd ka Teliaga, eesmärgiga kasutada kaugjuhtimispuldi ja kaugjuhitava auto vahelise side pidamiseks 5G võrku. Lisaks toetas 2021. aasta detsembris kaugjuhtimise tehnoloogia välja arendamiseks ELMO Renti ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 374 094 euroga. Detsembris algas ka ELMO Rendi aktsiate täiendav avalik pakkumine, eesmärgiga kaasata lisavahendeid takso ärisuuna käivitamiseks, 20 kaugjuhitava auto ettevalmistamiseks, välismaale laienemiseks, IT-süsteemide ajakohastamiseks ning autopargi laiendamiseks, mis viidi lõpule 2022. aasta alguses. 

ELMO Rendi konsolideeritud müügitulu kasvas 2021. II poolaastal võrreldes 2020. II poolaastaga 315 006 eurolt 871 089 euroni ehk 177%.  ELMO Rendi konsolideeritud kahjum 2021. aasta lõpuks oli 375 885 eurot.

31.12.2021 seisuga oli ELMO Rendil 21 töötajat, 1 juhatuse liige ja 3 nõukogu liiget. Tööjõukulud suurenesid 2021. II poolaastal võrreldes 2020. II poolaastaga 9 korda – 26 612 eurolt 245 945 euroni. 

Võlakoormus (lühi- ja pikaajalised kohustised) suurenes 2021. II poolaastal 2020. II poolaastaga võrreldes 707 919 euro võrra (31.12.2020 seisuga oli võlakoormus 1 482 285 eurot ning 31.12.2021 seisuga 2 190 204 eurot).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ettevõtte põhivarad kasvasid 2021. aastal 1 217 035 eurolt (põhivarade summa 31.12.2020 seisuga) 2 305 800 euroni. Kokku lisandus 2021. teises pooles ELMO Rendi autoparki 30 uut sõidukit, sh kuus Tesla Model 3-e, mis koos olemasolevatega aitasid ELMO Rendil 2021. teises pooles takistada Tallinna, Tartu ja Pärnu linnateedel õhku sattumast kokku 164 383 kg Co2-e (2020. II poolaastal 59 806 kg Co2), mis on võrreldes aasta varasemaga 174% rohkem.  

ELMO Rendiga liitus 2021. aasta teises pooles 2 644 uut klienti (perioodil 07.–12.2020 lisandus 722 klienti), mis on 266% rohkem võrreldes 2020. II poolaasta jooksul liitunud klientide hulgaga. 31.12.2021 seisuga oli ELMO Rendil 11 791 klienti. 

2022 

2022. aastal plaanime tulla turule ELMO Rendi kaugjuhitava rendiauto ettetellimise teenusega, mis võimaldab meil rendiauto ettetellimise teenust klientidele tunduvalt väiksema tööjõukuluga ja lühema ooteajaga ehk kuluefektiivsemalt pakkuda. ELMO Rent osaleb aktiivselt ka koos teiste valdkonna ettevõtete, Transpordiameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti jt kaugjuhitavaid ja isejuhtivaid sõidukeid puudutava liiklusseaduse ning tehniliste tingimuste juhtgrupis, eesmärgiga saavutada uute nõuete kehtestamine kaugjuhitava sõiduki kasutamise reguleerimiseksEraldi mainimist väärib takso ärisuuna käivitamise plaan, mis tõstaks oluliselt ELMO Rendi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti kliendile, tuues sealjuures ettevõttele lisakäivet ning suurendades uute klientide registreerumiste arvu. Lisaks laiendatud teenuste paketile soovime pakkuda tekkinud nõudlusest ajendatult ka suuremat hulka preemiumklassi sõidukeid. 

 

Lisad perioodi 2020 versus 2021 II poolaasta:

1) konsolideeritud bilanss

2) konsolideeritud kasumiaruanne

3) konsolideeritud rahavoogude aruanne

4) konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

5) koondfailina, 2021 MAJANDUSAASTA KONSOLIDEERITUD II POOLAASTA VAHEARUANNE    

 

 

Allan Leppikson

juhatuse lige

ELMO Rent AS

allan@elmorent.ee

 


20202021 II poolaasta konsolideeritud kasumiaruanne.pdf
20202021 II poolaasta konsolideeritud rahavoogude aruanne.pdf
1.2-2021 II poolaasta vahearuanne esitamiseks.2022-03-31clean.pdf
20202021 II poolaasta konsolideeritud bilanss.pdf
20202021 II poolaasta konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne.pdf