Offentliggjort: 2018-09-13 10:35:32 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 87, 2018 – Blokemission i SDRO
Nordea Kredit har i dag gennemført en blokemission i henhold til §14
i
Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 718 om obligationsudstedelse,
balanceprincip
og
   risikostyring.

+------------+--------------+-----+------------+------+---------
   ----+
|
  ISIN  |Kapital Center|Kupon|  Udløb  |Valuta|Blok
   emission|
+------------+--------------+-----+------------+------+-------------+

   |DK0002041029|
   2    | 1% |1. okt. 2023| DKK | 500 mio. 
|
+------------+--------------+-----+------------+------+-------------+

Den
cirkulerende obligationsmængde er herefter DKK 1.900m, hvorfor obligationen
er
kategori 2A LCR compliant. Blokemissionen vil blive nedskrevet i takt med
den
løbende udstedelse.

Spørgsmål rettes til Peter Brag eller Finn Nicolaisen,
Long Term Funding på
telefon 33 33 16 63.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


09133970.pdf