Published: 2021-02-19 08:00:00 CET
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Šiaulių bankas gavo leidimus teikti terminuotųjų indėlių paslaugą dar 4 ES šalių gyventojams

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas (toliau Bankas) gavo atitinkamų priežiūros institucijų patvirtinimus, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/EU 39 straipsnį, Bankas gali Austrijos, Nyderlandų, Prancūzijos ir Ispanijos teritorijose teikti terminuotųjų indėlių paslaugas. 2019 m. balandžio mėn. Bankas pirmiausia šią paslaugą pasiūlė klientams Vokietijoje.

Pagrindinė indėlių rinka Bankui išliks Lietuva, o ateityje indėlių apimtys naujose rinkose priklausys nuo banko likvidumo rodiklių, kurie šiai dienai yra itin aukšti, balanso augimo tempo, palūkanų normų skirtingose rinkose bei kitų galimybių pritraukiant finansavimąsi.

Papildomą informaciją teikia
Rinkų ir iždo departamento direktorius
Tomas Varenbergas,  tel. (85) 2032 200, tomas.varenbergas@sb.lt