Danish
Offentliggjort: 2023-06-16 14:39:02 CEST
Wirtek A/S
Ledende medarbejderes transaktioner

Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Wirtek A/S

 

Selskabsmeddelelse nr. 09/2023
16. juni 2023

 

I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) skal ledende medarbejdere i Wirtek A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette Wirtek A/S om transaktioner med aktier i Wirtek A/S.

Wirteks nytiltrådte bestyrelsesmedlem, Martin Dommerby Kristiansen, har den 14. juni erhvervet 21.740 aktier for DKK 250.010 fra selskabets CEO og hovedaktionær, Michael Aaen.

Transaktionen omhandler:

Navn

Beholdning før transaktion   

Transaktion      

Beholdning efter transaktion

Martin Dommerby Kristiansen (erhvervelse)

2.938 aktier   

21.740 aktier

24.678 aktier

Michael Aaen
(afhændelse)

2.286.857 aktier   

21.740 aktier

2.265.117 aktier

 

Yderligere oplysninger

  • Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, tlf.: 2529 7575, e-mail: ir@wirtek.com
    Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com
  • Kent Mousten Sørensen, Formand, Wirtek A/S, tlf.: 2125 9001
  • Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, tlf.: 2176 4317

Om Wirtek

Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter.

Flere af vores kunder har været hos os i mere end 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne.

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 200 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006.

Ticker: WIRTEK (DK0060040913)

 

06167216.pdf