English Latvian
Publicēts: 2018-02-15 10:42:50 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža piemēro uzraudzības statusu ABLV Bank AS

Nasdaq Riga valde š.g. 15. februārī nolēma piemērot uzraudzības statusu ABLV Bank AS.

Birža uzraudzības statusu piemēro saskaņā ar Biržas noteikumu prasībām, kas nosaka, ka uzraudzības statusu piemēro, ja ir iestājušies emitenta darbību ietekmējoši apstākļi, kas varētu apdraudēt ieguldītāju intereses, kā arī citos gadījumos, kad ir svarīgi piesaistīt tirgus dalībnieku uzmanību kādam nozīmīgam apstāklim attiecībā uz finanšu instrumentu vai tā emitentu.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.