Publicēts: 2021-05-31 15:08:21 CEST
PATA Saldus
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "PATA Saldus " neauditēts 2021. gada 3 mēnešu finanšu pārskats

AS „PATA Saldus” 2021. gada 3 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 2 000 693 EUR pie neto apgrozījuma 19 235 503 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 2.41  EUR.

Finanšu pārskatu par 2021. gada 3 mēnešiem skatīt pielikumā.

 

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Gatis Zommers
 

Tālrunis: +37163807072
E-pasts: info@patasaldus.lv

 


Parskats_birzai_2021_1.cet LV.pdf
Konsolid.parskats_2021_1.cet. LV.pdf