Paskelbta: 2020-05-29 07:48:04 CEST
K2 LT
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl valdybos nario atsistatydinimo

Nuo 2020 m. gegužės 29 d. Vytenis Labanauskas atsistatydina iš AB K2 LT valdybos nario pareigų, nustatant, kad ši diena yra jo paskutinė, kaip Bendrovės valdybos nario įgaliojimų pabaigos diena.

 

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt