English Latvian
Publicēts: 2024-01-18 12:50:22 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par iCotton, SIA obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 18. janvārī pieņēma lēmumu ar 2024. gada 19. janvāri uzsākt iCotton, SIA obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums iCotton, SIA
Emitenta saīsinātais nosaukums ICOTN
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802783
Vērtspapīra dzēšanas datums 30.06.2027
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 20 000
Emisijas apjoms EUR 20 000 000
Obligāciju kupona gada likme mainīga 6.00% + 3 M EURIBOR (sākotnēji 9.975%)
Obligāciju kupona maksājumi Četras reizes gadā, katrā 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī, 31. decembrī
Biržas tirdzniecības kods ICOTNFLOT27FA

iCotton, SIA obligāciju emisijas noteikumi un Uzņēmuma apraksts pieejami šeit.

iCotton, SIA sertificētais konsultants ir Signet Bank, AS.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.