Danish
Offentliggjort: 2023-03-29 17:06:15 CEST
PFA Invest
Indkaldelse til generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest har den 29. marts 2023 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjorte dagsorden.

Ledelsens beretning og årsrapporten for 2022 blev godkendt af generalforsamlingen den 29. marts 2023, der samtidig godkendte udbytteudlodning.

Udbytteudbetalingen på følgende afdelinger blev foretaget aconto til investorerne på baggrund af bestyrelsesbeslutning af 9. februar 2022:

AfdelingISINUdbytte (kr. pr. andel)
Mellemlange ObligationerDK00607004330,00
KreditobligationerDK00604468960,00
Indeks High Yield ObligationerDK00618044240,90
Indeks Investment Grade ObligationerDK00618045070,00
Danske AktierDK006044662317,40
Globale AktierDK00604467060,00
Balance ADK00605228293,60
Balance AADK00608143660,00
Balance BDK00604469796,50
Balance CDK00606228847,30

Udbytterne fragik afdelingernes indre værdi den 13. februar 2023 med valør den 15. februar 2023. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger inklusive ret til a conto udbytte var den 10. februar 2023. Første dag for handel med de enkelte afdelinger eksklusive ret til a conto udbytte var den 13. februar 2023.

Bestyrelsens honorar for 2022 blev samtidig godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændringer af vedtægterne. Generalforsamlingen godkendte de fremsatte forslag, herunder:

  • Navneændring for afdelingen Balance Akkumulerende til Balance A Akkumulerende
  • Navneændring for afdelingen Mellemlange Obligationer til Indeks Mellemlange Obligationer

Ændringerne afventer Finanstilsynets godkendelse.

Til bestyrelsen genvalgtes Peter Engberg Jensen.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor for foreningen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Peter Engberg Jensen som formand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest