English Lithuanian
Paskelbta: 2020-10-08 16:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2020 m. spalio 8 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. spalio 8 d., priimti šie sprendimai:

1. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Nuspręsta:
1.1. 2020 -2021 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „Grant Thornton Baltic“, kurios kodas 300056169, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Upės g. 21.
1.2. Nustatyti šias audito apmokėjimo sąlygas:
Atlyginimas už kiekvienų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą – po 19 000 EUR, į šią sumą pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.
1.3. Jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos, audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis uždarosios akcinės bendrovės „Grant Thornton Baltic“ darbuotojų, kurie dalyvauja suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais.
1.4. Papildomas atlyginimas mokamas suteikus papildomas paslaugas.

2. Bendrovės valdybos narių rinkimas.
Nuspręsta:
į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Vytautą Bučą, Dalių Kaziūną ir Andrių Anusauską.

3. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.
Nuspręsta:
patvirtinti bendrovės atlygio politiką.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2525700.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00