English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-22 08:00:00 CET
Ignitis grupė
Kita informacija

AB „Ignitis grupė” rezultatų skelbimo 2022 m. kalendorius

AB „Ignitis grupė” (toliau – Grupė) skelbia rezultatų skelbimo 2022 m., įtraukiant ir visuotinių akcininkų susirinkimų, datas:

2022 m. vasario 28 d.:(i) 2021 m. 12 mėn. tarpinis pranešimas
(ii) Audituotos 2021 m. finansinės ataskaitos, auditorių patikrintas 2021 m. metinis pranešimas ir siūlymas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo
2022 m. kovo 29 d.:Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2022 m. balandžio 11 d.:Tikėtina dividendų ex-diena (paprastųjų vardinių akcijų)
2022 m. balandžio 12 d.:Tikėtina teisių apskaitos diena gauti dividendus (paprastųjų vardinių akcijų)
2022 m. gegužės 19 d.:2022 m. 3 mėn. tarpinis pranešimas
2022 m. rugpjūčio 23 d.:2022 m. 6 mėn. tarpinis pranešimas
2022 m. rugsėjo 29 d.:Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo data (dėl potencialaus dividendų skyrimo už šešių mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d.)
2022 m. spalio 12 d.:Tikėtina dividendų ex-diena (paprastųjų vardinių akcijų)
2022 m. spalio 13 d.:Tikėtina teisių apskaitos diena gauti dividendus (paprastųjų vardinių akcijų)
2022 m. lapkričio 22 d.:2022 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas

Papildomai, per pirmąjį 2022 m. ketvirtį, Grupė ketina pristatyti 2022–2025 m. strateginį planą.

Finansinius rezultatus ketinama publikuoti apie 9 val. Vilniaus / 7 val. Londono laiku datomis nurodytomis aukščiau. Paskelbus 2021 m. metinį pranešimą ir 2022 m. tarpinius rezultatus, Grupė rengs rezultatų investuotojams ir analitikams pristatymus. Apie kiekvieną pristatymą Grupė informuos atskiru pranešimu per vertybinių popierių biržas.

Grupė informuos rinkos dalyvius, esant aukščiau nurodytos informacijos pokyčiams.

Grupės paprastąsias vardines akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės:

Komunikacija
Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel@ignitis.lt