Danish
Offentliggjort: 2023-09-18 15:35:56 CEST
Wirtek A/S
Ledende medarbejderes transaktioner

Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Wirtek A/S

 

Selskabsmeddelelse nr. 22/2023
18. september 2023

 

I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) skal ledende medarbejdere i Wirtek A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette Wirtek A/S om transaktioner med aktier i Wirtek A/S.

Wirteks bestyrelsesmedlemmer Kent M. Sørensen, Martin Dommerby Kristiansen og Janie C. Nielsen har den 14. september erhvervet tilsammen 20.000 aktier á DKK 11 for i alt DKK 220.000 fra selskabets CEO og hovedaktionær, Michael Aaen.

Wirtek A/S har ligeledes erhvervet 30.000 aktier á DKK 11 for i alt DKK 330.000 fra selskabets CEO og hovedaktionær, Michael Aaen, da det ellers ikke ville være muligt at nå målet om erhvervelse af 60.000 Wirtek aktier i det igangværende opkøbsprogram, som afsluttes den 30. september 2023 (se selskabsmeddelelse 11/2023). Wirtek har til og med den 14. september 2023 kun erhvervet ialt 17.543 aktier grundet lav aktieomsætning kombineret med safe harbour regelsættet. Aktierne skal bruges til afregning af sidste earn-out betaling til sælgerne i forbindelse med CoreBuild opkøbet tilbage i april 2021.

Transaktionerne omhandler:

Navn

Beholdning før transaktion

Transaktion

Beholdning efter transaktion

Kent M. Sørensen (erhvervelse)

948.380 aktier

+7.500 aktier

955.880 aktier

Martin Dommerby Kristiansen (erhvervelse)

24.678 aktier

+7.500 aktier

32.178 aktier

Janie C. Nielsen (erhvervelse)

0 aktier

+5.000 aktier

5.000 aktier

Wirtek A/S (erhvervelse)

17.543 aktier

+30.000 aktier

47.543 aktier

Michael Aaen
(afhændelse)

2.265.177 aktier

-50.000 aktier

2.215.117 aktier

Yderligere oplysninger

  • Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, tlf.: 2529 7575, e-mail: ir@wirtek.com
    Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com
  • Kent Mousten Sørensen, Formand, Wirtek A/S, tlf.: 2125 9001
  • Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, tlf.: 2176 4317

Om Wirtek

Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter.

Flere af vores kunder har været hos os i mere end 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne.

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 200 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006.

Ticker: WIRTEK (DK0060040913)

 

09185966.pdf