Publicēts: 2018-09-19 15:30:54 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

PAPILDINĀTS: Konsolidētais likvidējamās ABLV Bank, AS finanšu pārskats par 2017. gadu

Rīga, Latvija, 2018-09-19 15:30 CEST -- (Pievienots paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2017. gadā.)

Likvidējamā ABLV Bank, AS publicē konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2017. gadu.

2017. gada svarīgākie finanšu rādītāji:

  • Bankas pamatdarbības ienākumi 2017. gadā bija 101,4 miljoni EUR, bet peļņa — 44,7 miljoni EUR.
  • 2017. gada 31. decembrī noguldījumu apjoms bankā bija 2,68 miljardi EUR, bet bankas aktīvu apjoms — 3,68 miljardi EUR.
  • Bankas kredītportfelis bija 996,1 miljons EUR.
  • Bankas kapitāls un rezerves — 361,0 miljons EUR.
  • Nodokļos koncerns valsts budžetā ieskaitīja 20,9 miljonus EUR.

2017. gada finanšu pārskati tika sagatavoti pamatojoties uz bankas darbības turpināšanas principu. Tomēr, pēc Eiropas Centrālās bankas un Vienotā Noregulējama Valdes lēmuma, ABLV Bank akcionāri bija spiesti pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2018. gada 5. martā iesniegto pieteikumu par pašlikvidāciju apstiprināja 2018. gada 12. jūnijā, kas uzskatāms par bankas likvidācijas uzsākšanas dienu.

Likvidējamās ABLV Bank, AS izsludinātais kreditoru pieteikšanās termiņš ir 2018.gada 18.septemberis. Aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus. Kā to apliecināja citas starptautiskas auditorfirmas veiktais bankas pašlikvidācijas plāna izvērtējums, kurš 2018. gada 16. aprīlī tika iesniegts FKTK, aktīvu vērtība arī likvidācijas plāna ietvaros pārsniedz saistību apjomu.

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, LAS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


FS_ABLV_2017_LV.pdf
Statement_of_corporate_governance_2017.pdf