Publicēts: 2020-04-29 13:15:00 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" konsolidētais finanšu pārskats par 2019.gadu (auditēts), konsolidētais nefinanšu paziņojums par 2019.gadu un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019. gadu

Koncerna neto apgrozījuma apjoms 2019.gadā veidoja 64.03 milj. EUR, kas ir par 17.79 milj. EUR vai 38.48% vairāk, kā iepriekšējā 2018.gadā.

Bruto peļņas apjoms veidoja 11.0 milj. EUR, kas ir par 3.32 milj. EUR vai 43.11 % vairāk, kā iepriekšējā 2018.gadā, bet neto peļņa par 2019.gadu veidoja 6.62 milj. EUR, kas salīdzinājumā ar 2018.gadu ir par 3,01 milj.EUR vairāk.

 

Pielikumā: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" auditēts konsolidētais finanšu pārskats par 2019.gadu, Konsolidētais nefinanšu paziņojums par 2019.gadu un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019.gadu.

         Svetlana Statina,
         E-pasts: svetlana.statina@rer.lv,
         Tālrunis: 67046903


Korporativa_parvaldiba2019_LV.pdf
Aud.kons.parsk_ 2019_LV_23.04.20.pdf
Kons.nefin.pazinojums 2019_LV.pdf